Bibelläsning, bön och meditation

Varje tisdag kl 19.00 samlas vi till bön i Centrumkyrkan. Det är en stilla samling i all enkelhet med tillfälle för bibelläsning, bön och samtal.


Du kan också maila ditt böneämne till församlingens förbönstjänst där några få personer med förtroende tar hand om ditt böneämne
Du avgör själv i vilken utsträckning du vill vara anonym.
Klicka här för att nå bönetjänsten
(sommaruppehåll m.m. se aktuellt programblad!)

 
VI-Gruppen - gemenskapsgrupp »
Centrumträffen - stödgrupp för CKU. »
Bibelläsning, bön och meditation - bönegrupp varje vecka. »
Invandrargudstjänster - Läs HD:s artikel om dessa gudstjänster. »
Centrumkyrkans sång och musik. »
Gospelkör - gospelkör för blandade åldrar. »
Gudstjänst - Läs om gudstjänsterna. »

 


Senast uppdaterad 140507 Webmaster