Gospelkören Chairô

Tid: Onsdag 18.30-21.00
Plats: Centrumkyrkan
Ansvariga: Jennie Malmgren, 073-800 80 60
Louise Berglund 070-630 86 03

Dirigent: Vakant. Om du är intresserad av att ta dig an den uppgiften - kontakta någon av ovanstående!

Ordet Gospel betyder goda nyheter. Gospeln har sitt ursprung i de vita väckelserörelser som förekom i norra USA under andra hälften av 1800-talet.
Syftet var att sångerna skulle förklara evangeliet. Den svarta Gospeln tog ordentlig fart på 1940-talet och har haft långt större spridning än den vita.

Vi vill med vår sång förmedla glädje både till oss som sjunger och till lyssnarna.

Vi sjunger en blandad repertoar - allt från gospel till visor. Vi medverkar på gudstjänster, i offentliga sammanhang och vi har också egna konserter.

Vår önskan är att också ha en duktig kompgrupp som höjer kvaliteten ännu mer.
Kanske kan Du som läser detta ingå i en sådan.

Vill du veta mer kan du kontakta Jennie eller Louise (se ovan). Mailadress: musik@centrumkyrkan.nu

 
VI-Gruppen - gemenskapsgrupp »
Centrumträffen - stödgrupp för CKU. »
Bibelläsning, bön och meditation - bönegrupp varje vecka. »
Invandrargudstjänster - Läs HD:s artikel om dessa gudstjänster. »
Centrumkyrkans sång och musik. »
Gospelkör - gospelkör för blandade åldrar. »
Gudstjänst - Läs om gudstjänsterna. »