Historik

Centrumkyrkan i Bjuv byggdes 1970 sedan Bjuvs Frikyrkoförsamling bildats genom en sammanslagning av Metodistkyrkans och Svenska Missionsförbundets församlingar i Bjuv.
På församlingens årsmöte den 6 februari år 2005 antogs nya stadgar som bl.a. innebär att församlingen numera heter Centrumkyrkans församling i Bjuv.

Båda dessa samfund värnar om varje människas unika värde och vill visa oss på den kärlek som Gud visat oss alla.

För dig som vill veta mer om historiken bakom Bjuvs Frikyrkoförsamling och Centrumkyrkan finns här nedan en rad länkar till dokument med mer information.
En hel del av materialet är hämtat från församlingens 20-årsjubileum 1990 då ett jubileumsprogram utgavs.

Först hittar du lite historik om de två församlingarna som bildade Bjuvs Frikyrkoförsamling - Bjuvs Missionsförsamling samt Bjuvs Metodistförsamling därefter följer lite information om Centrumkyrkans tillkomst och verksamheten under åren 1970-1990.
Sist hittar du aktuell information om vad som hänt under 90-talet fram tills dags datum. Trevlig läsning!

 
Läs gärna mer här
Väckelsearvet från 1800-talet - de två ursprungsförsamlingarnas tillkomst »
Centrumkyrkans tillkomst - dokumentation om byggandet av Centrumkyrkan. »
Verksamheten 1970-1990 - översiktlig information om församlings- och ungdomsverksamheten under 20 år »
Statistik - pastorer och ordföranden i församlingen genom åren »

 

Årskrönika 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 - korta årskrönikor
Senast uppdaterad 050209 Webmaster