Centrumkyrkan på Facebook!

Under parollen "Anta utmaningen att läsa Bibeln varje dag" vill Svenska Bibelsällskapet samla så många som möjligt och hjälpa dem att bli dagliga bibelläsare. Bibeln är tillgänglig för de allra flesta, men läsandet av Bibeln står inte i proportion till ägandet.

Vi har köpt hem bibelläsningsplaner. Du får gratis hämta ditt exemplar i Centrumkyrkan.

Om du vill läsa mer än de i planen föreslagna bibelorden, kan du gå in på hemsidan antautmaningen.se och anmäla dig för läsning av hela/halva/eller en fjärdedel av bibeln på ett år.
Lycka till med bibelläsningen!

Vill du ha förbön?
Som kristen församling tror vi givetvis på bönens kraft. Bed så skall ni få står det i bibeln.
Du kan maila ditt böneämne till församlingens förbönstjänst där några få personer med förtroende tar hand om ditt böneämne
Du avgör själv i vilken utsträckning du vill vara anonym.
Klicka här för att nå bönetjänsten