Centrumkyrkans sång- och musikverksamhet

I Centrumkyrkan finns ofta mycket sång och musik. Många frivilliga medverkar till att förgylla programutbudet.

Som fast sånggrupp finns f n gospelkören Chairô. Denna kör har en egen presentation: Till presentationen

Vi har flera sångare och musiker som gärna ställer upp enskilt eller i mindre grupper för medverkan både i vår egen kyrka och i andra sammanhang. Ex.vis. är Jennie och Magnus mycket uppskattade som duo. Nedanstående personer hjälper gärna till med att förmedla en kontakt.

Jennie Malmgren, 073-800 80 60
Ingegärd Berglund, 042-83234
Louise el. Bengt Berglund, 042-211863

Mailadress: musik@centrumkyrkan.nu