Verksamhet

Centrumkyrkan har ett fint läge mitt emellan Köp-Centrum i Bjuv och ett stort bostadsområde.
Namnet tillkom bl.a. för att markera det centrala läget, men också för att visa på att kyrkan vill stå i centrum i livets olika skeden.

Centrumkyrkans församling i Bjuv är en ekumenisk församling, bildad 1970 av Bjuvs Metodist församling och Bjuvs Missionsförsamling.

Våra modersamfund Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan samt Svenska Baptistsamfundet gick år 2011 samman till ett nytt gemensamt kristet kyrkosaamfund. Till att börja med användes arbetsnamnet Gemensam Framtid och efter något år antog samfundet namnet Equmeniskyrkan.

Ungdomsarbetet i Centrumkyrkan bedrivs av CKU - Centrumkyrkans Ungdom - som är anslutet till riksorganisationen equmenia.

Ungdomsarbetet erbjuder intressanta fritidssysselsättningar, berikande gemenskap, möjligheter till engagemang och förutsättningar för ett positivt ställningstagande till kristendom och en personlig tro.

Centrumkyrkan vill vara en öppen kyrka och alla gudstjänster och samlingar är öppna för var och en som vill söka Gud och livets mening - vi har inga krav på medlemsskap.
Vi vill dock erbjuda medlemsskapet som en möjlighet för dem, som på detta sätt, vill bekänna sin kristna tro och i gemenskap med andra kristna verka för att förverkliga Bibelns kärleksbudskap idag.

Till Centrumkyrkan är du också välkommen med dina frågor och funderingar, och vill du ha någon att prata med kan det vara skönt att veta att församlingens pastorer har tystnadsplikt.

Församlingens pastorer har dessutom vigselbehörighet och förättar såväl dop som begravningar.
Detta gäller inte bara dem som är medlemmar i församlingen - utan även var och en som är intresserad av kyrkans arbete har möjlighet att vända sig till oss vad det gäller sådana förättningar.

Förutom gudstjänster och ungdomsarbetet (CKU) erbjuder Centrumkyrkan en rad grupper och samlingar: Vänligen se rutan bredvid

 
VI-Gruppen - gemenskapsgrupp »
Centrumträffen - stödgrupp för CKU. »
Bibelläsning, bön och meditation - bönegrupp varje vecka. »
Invandrargudstjänster - Läs HD:s artikel om dessa gudstjänster. »
Gudstjänst - Läs om gudstjänsterna. »
Vi samarbetar med studieförbundet Bilda. »