Historik

Verksamheten 1970-1990

Ungdomsarbetet

Det långsiktiga, målmedvetnar ungdomsarbetet har varit en ledstjärna för församlingen under åren. Ett stort antal frivilliga ledare och lärare har ställt upp i de olika barn- och ungdomsgrupperna. Arbetet har bedrivits i 10-15 olika grupper och omfattat ca 200-300 ungdomar per år. Ungdomsarbetet har varit anslutet till MKU och SMU. Under 1970-talet bedrevs också barn- och ungdomsarbete i Billesholm med ett 50-tal deltagare. Storleken på grupperna har växlat under åren, men det kan vara av intresse att ange vissa toppar i gruppernas aktivitet:

Grupp År Antal deltagare
Söndagsskola 1970100
Scout och nyingscout 1976107
Fredagsklubben 198054
Glad Ton (barnkör) 198175
Oikoumene 197835
Centrum Brass 198330


Ungdomsledare under åren:
TidsperiodUngdomsledare
1976-1979Violet Karlstedt
1979-1980Agneta Ericson
1982-1983Virve Tynnemark
1983-1984Gunilla och Håcan Lundgren
1990--Joakim Stenmo

Församlingstillväxt

Vid samgåendet 1970 hade församlingen 58 medlemmar. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet växte församlingen till 128 medlemmar vid utgången av 1985. Genom åren 1970-1990 har föramlingsgemenskapen omfattat ca 200 människor.

Församlingen begränsas dock inte av sin matrikel utan når långt utanför denna och många är de människor som på olika sätt fått kontakt med Centrumkyrkan och dess verksamhet. Det glada budskapet - evangelium om Jesus Kristus - har gått ut till alla åldrar och grupper av människor.

Sången och musiken

Församlingens sång- och musikliv har under åren varit en rik inspirationskälla. Det har engagerat många människor i och utanför församlingen. Det frikyrkliga sång- och musikarvet har förvaltats med stort ansvar.

Ursprungsförsamlingarnas "allianssångare" blev Centrumkyrkans kör med breddad repertoar. Den blygsamma ungdomskören Oikoumene växte sig stark och blev en grogrund för evangelisation, sångarglädje och musikalisk utveckling hos våra ungdomar. Med glädje minns vi också sångarresor till Kalmar, Öckerö, Alstermo, Espergerde, Blomstermåla, Linköping och Fiskebäck.

Glad Ton har under årens lopp varit ett viktigt första steg in i en frikyrklig sångartradition. Härliga glada barn med spontanitet och livsglädje. Inspirationsdagar och resor har haft stor betydelse.

En ännu yngre barngrupp hade vi under några år, Klapp och Klang, för barn mellan 4 och 6 år. Gruppen startade 1982. Trivsamma och roliga övningstimmar gav positiva upplevelser och barnen kände sanningen och tryggheten i Jesu omsorg.

1983 bildades Mellanton med målsättning att ta hand om ungdomar i fasen mellan Glad Ton och Oikoumene. Efter några år utvecklades denna grupp till en ungdomskör, som liksom Oikoumene på ett inspirerande sätt verkat i och utanför vår församling.

Åke Gilljams energi och visioner fick ett Centrum Brass att starta 1975. Denna grupp tillsammans med alla som gått igenom "vår brasskola" har medverkat med musik i många sammankomster. Även här minns vi inspirationsdagar av stort värde. Guvarp, Sösdala, Växjö, Sennan, Blåsarträff i Norrköping, Halmstad, Generalkonferens i Stockholm och inte minst Hultavallen varje år.

I slutet av 70-talet bildades en orgelfond, som resulterade i en ny 2-manualig 8-stämmig piporgel från Västbo orgelbyggeri. Orgeln invigdes i augusti 1986.

Vid många tillfällen har sång- och musikkonserter hållits med speciellt inbjudna gäster. Detta har varit en viktig del i församlingens många uppgifter. Arthur Eriksson, Arne Lamberth, Björklund - Nyström, Bo Ohlgren, Felicitas och många fler har på ett utmärkt sätt konstnärligt och evangeliskt gett av sitt inre till oss som lyssnat.

En händelse som är värd att lyfta fram är tillkomsten av Psalmer och Sånger. Att vi från och med 1987 kan få sjunga i en och samma psalmbok i vårt gudstjänstliv är till stor glädje. För svensk kristenhet är det historiskt att femton samfund fått en gemensam ekumenisk psalmboksdel.

Var går gränsel mellan folkmusik och andlig sång, mellan lovsången till Kristi brud och den jordiska kärleksvisan, mellan församlingens glädje i den unisona lovsången och den enskildes inre lovsång? Den gränsen är inte rak och tydlig. Men på båda sidor finns en skatt av musik och lyrik, som vi måste unna oss att hålla levande - i vår tid och till kommande som arv.

Mats-Ola Kindstedt
Senast uppdaterad 031212 Webmaster