Historik

Årskrönika 1990

När man läser om det rika församlingsliv som funnits under 70- och 80-talet är det lätt att tycka att vi som församling idag har stannat upp lite i vårt engagemang - men faktum är att när jag satte mig för att gå igenom vad som hänt de senaste sex-sju åren, slår det mig att vår församling lever som aldrig förr. Visst känner man motgång ibland, men ser man på de gåvor och resurser vi i vår församling fått förvånas man över hur bra Gud tillgodoser alla våra behov - såväl andligt som praktiskt; Vi har sångare, musiker, personer som kan dela med sig av tankar och Guds ord, människor som ställer upp i praktiska sammanhang, folk som är mer eller mindre experter på alla möjliga områden såsom fastighetsskötsel, elinstallationer, ekonomi etc, etc - listan kan göras i princip hur lång som helst.

Jag har försökt att göra en sammanställning av det som hänt under åren 1990-1996 genom en form av korta årskrönikor. Tanken är att dessa sedan skall kunna byggas vidare i framtiden. När du läser dessa årskrönikor, gör inte som jag och tänk hur bra det var förr - det är bara att lura sig själv! Se dem i stället som en inspirationskälla för nuet och inför framtiden, ett vittnesbörd om Guds omsorg! Kom ihåg att Gud är densamme igår, idag och i all evighet!

1990

Ny ungdomsledare

Vid årsskiftet 1989/90 anställdes "vår egen" Joakim Stenmo som ungdomsledare. Han arbetade med de olika barn- och ungdomsgrupperna - och då speciellt med Café Zoé - en caféverksamhet varje fredagskväll där ungdomar erbjöds en meningsfull sysselsättning istället för att "hänga" ute på byn. Café Zoé blev efter en travande start året innan en succé under ett par år då inte fritidsgårdarna hade öppet på fredagskvällar. Joakim ledde även en bönegrupp och bibelstudier på fredagskvällar som senare kom att bli Team Zoé.

Jubileumsfirande

Under påsken den 8-15 april firade församlingen sitt 20-års jubileum med särskilt inbjudna gäster - bland dessa fanns bl.a. Åke Gilljam, Svante Myrén, Ingvar Tranell, Lage Jennervall m.fl. VI-gruppen hade en storträff med gamla och nya medlemmar tillsammans med Åke Gilljam och Håkan Englund.

Inför jubiléet genomgick Centrumkyrkan en ordentlig upprustning vad gäller målning, golvbehandling, möbler, mattor, gröna växter, blommor, städning och nya skyltar till entréerna.

Påskaftonen den 14 april var det stor fest med tillbakablickar och framtidsvisioner. Gudrun Tidstrand hade klippt ihop unika super 8-filmer från byggandet av kyrkan och Ingvar Peterson kommenterade dessa bilder. En blåsarsextett uppträdde liksom ungdomskören.

Söndagen den 15 april återuppstod Oikoumene tillsammans med Ungdomskören under en sång- och musikgudstjänst med temat "Sången och musiken under 100 år". Även Iréne och Svante Myrén samt Christina Sundberg medverkade.

Under jubiléet insamlades gåvor till en framtida överbyggnad av atriumgården och tillsammans med bidrag till renovering och upprustning kom det in 80.000 kr.

Gemensam församlingsutfärd

Söndagsskolan avslutade sin termin den 13 maj med en bussutfärd tillsammans med församlingen till Österlen. En fullsatt buss besökte Skilling missionskyrka och åkte därefter til Stenshuvud.

CC-Brass till Östeuropa

Samarbetskonstellationen CC-Brass (Centrum Brass från Bjuv och City Brass från Pingstkyrkan i Helsingborg som tillsammans bildar Christian Community Brass) gjorde i mitten av juni en resa ner till Östeuropa som gick under namnet "Tjeck -90". En på många sätt unik resa som gick genom Östberlin, Prag, Bratislava och det slutliga målet Galanta där en vänförsamling fanns. En dagsutflykt till Wien i Österrike hann vi också med. På hemvägen övernattade vi också en natt i Leipzig. Resan var lyckad på alla sätt (förutom att en del instrument stals...). Det var oerhört fascinerande att se Östeuropas frihetssträvan så påtagligt. För att ta ett exempel kan nämnas att en vecka efter att vi passerat Checkpoint Charlie revs detta dystra monument över ett splittrat Tyskland.

Besök från Tjeckoslovakien

I september fick vi snabb respons från brassets Tjeck-resa i form av ett besök från Galanta i Tjeckoslovakien. 45 personer kom och medverkade i bl.a. gudstjänsten i Bjuv. De åkte även på sightseeing i trakten och besökte några familjer.

Sjung Ut-läger i Bjuv

Den 19-21 oktober samlades 130 ungdomar från olika platser i Södra Götalands distrikt till Sjung Ut-läger i Bjuv. Musikalisk ledare var Hans Nyberg från Härnösand. En konsert på lördagskvällen hölls i Brogårdaskolans gymnastiksal, och på söndagen sjöng kören på gudstjänsten i Centrumkyrkan.

Övrigt

Naturligtvis var det också många traditionsenliga evenemang i kyrkan som t.ex. Höstbasar, Julstuga och Luciafirande. Under sommaren åkte fyra ungdomar från Bjuv på konfaläger på Örestrand. På Örestrand hölls också tonårslägret "Vågspel" där fem ungdomar från församlingen deltog. Nyingelägret "Avstamp" på Skogshus i närheten av Sösdala samlade 90 deltagare från distriktet varav sju från Bjuv. "Fotspår" hetter scouternas stora distriktsläger som samlade 1000 personer.
Senast uppdaterad 031212 Webmaster