Historik

1992

Mot våld och rasism

Vid församlingens årsmöte den 8 februari 1992 gjordes ett enhälligt uttalande mot rasism och invandrarfientlighet:

"Församlingen har med ökande oro sett tendenser till rasism och främlingsfientlighet i vårt land. Som kristen församling vill vi med hänvisning till kärleksbudskapet i evangeliet understryka vikten av att 'älska din nästa'.

Vi tar på det bestämdaste avstånd från alla former av uttryck för främlingsfientlighet och rasism. Som kristen församling vill vi vara en öppen kyrka för alla människor oavsett ursprung."


Insamling av matpaket till Estland

I början av februari gjorde församlingen ett upprop om matpaket till Estland som förmedlades via Unionskyrkan i Tallin. Gensvaret blev stort och många gåvor från enskilda och företag kom in. Tillsammans gjorde det att 120 matpaket skickades iväg till Estland efter sampackning med andra församlingar i Skåne.

Som en uppföljning av vårens insamling hölls den 15 september en Estlandsafton med Erik Gustavsson från Vinlöv som berättade om hur gåvorna kommit fram.

Musikalpremiär!

Den 28 mars 1992 var det stor premiär för ungdomarnas musikal "Det måste finnas något mer". Premiären gick bra och kyrkan var välfylld. Musikalen spelades därefter upp en gång till den 3 april i samband med MKU-SM i Volleyboll. Därefter var det dags för turné! Resan gick till sommarhemmet Sandsjöbaden utanför Nässjö. I en liten, välfylld lokal spelades musikalen upp inför en entusiastisk publik. Efter övernattning på sommarhemmet bar det dagen efter iväg mot Jönköping. På kvällen var det framträdande i Ansgarikyrkan - även detta blev succé. Efter medverkan på gudstjänsten på söndagen var det dags att åka till Växjö där musikalen framfördes en sista gång.

Vårskoj på kyrktomten

En nyhet under 1992 var "Vårskoj på kyrktomten" som den 16 maj gick av stapeln under ledning av Elisabeth Oskarsson. En miniloppis och försäljning av hembakat bröd samt blommor och växter drog in över 7.000 kr till verksamheten!

Hela Sverige Sjunger

Den 15 november arrangerade församlingen i samarbete med Rädda Barnen och Svenska Kyrkan en körkonsert kallad "Hela Sverige Sjunger" för att samla in pengar till barn som har det svårt. Brita Jarnhäll ledde samlingen och ungdomskören, barnkören och Canticum (Svenska Kyrkans kör) medverkade.

Team Zoé

Under hösten startades en ny grupp i CKU kallad Team Zoé. Denna grupp var en naturlig uppföljning till musikalgruppen och den bibelstudiegrupp som brukade samlas hemma hos Joakim Stenmo. Samlingarna inleddes med bibelstudium och därefter arbetade man i grupper efter intresse - sång, musik eller drama. Sånggruppen och dramagruppen uppträdde några gånger under hösten medan musikgruppen av någon anledning endast visade sig på CKUs julfest...

Barnkören

Under våren 1992 startades åter en barnkör efter det att Glad Ton några år tidigare lades ner. 15-20 barn övade under året på måndagar och framförde bl.a. en minimusikal. De deltog även på gudstjänster och på julstugan.
Senast uppdaterad 031212 Webmaster