Historik

1995

Fungerande Liv

Under våren 1995 (29/3-9/4) hölls en mötesserie i Centrumkyrkan med riksevangelisten Göran Holmberg. Han höll många offentliga möten men var även tillsammans med Håkan Englund och Joakim Stenmo verksam inom ungdomsgrupperna och i skolorna i Bjuv. Under mötesveckorna gjorde Centrumkyrkan i samarbete med AMI Multimedia och Bjuvs Kabel-TV en utökad informationslinga med information om kyrkans möten. Mötet "Livsviktigt möte" fredagen den 31/3 spelades in och provsändes på Bjuvs Lokal-TV veckan efter. Tyvärr lyckades denna sändning krocka med SM-finalen i ishockey, men det var som sagt bara en provsändning - det första (och hittills enda) riktiga lokala TV-programmet i Bjuvs historia...

CC-Brass firar jubileum

Centrum Brass och City Brass som tillsammans bildar CC-Brass (Christian Community Brass) firade 1995 20- respektive 40-års jubileum. Detta firades med en konsert i Pingstkyrkan den 13 maj.

Centrumkyrkan blir utan pastor

Den 1 september slutade Håkan Englund sin sex år långa tjänst som pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan för att i stället börja en tjänst i Oskarshamns Metodistförsamling. Håkan avskedspredikade i Centrumkyrkan den 20 augusti och avtackades under det efterföljande kyrkkaffet för sin tid i Bjuv.

Under hösten började arbetet med att kalla en ny pastor till församlingen. En enkät delades ut till samtliga medlemmar där man fick uttrycka önskemål och tankar. Pastor Rudi Josefsson hjälpte till att som utomstående sondera önskemål från näringsliv, skola samt fritids- och socialförvaltning. Allt detta resulterade i en omfattande profil - dels om församlingens uppgift, men också om vad som prioriterades högst hos en kommande pastor.

Hela Sverige Sjunger

Den vid det här laget traditionsenliga körkvällen "Hela Sverige Sjunger" samlade ett 75-tal sångare och en publik på ca 200 personer i Centrumkyrkan.
Senast uppdaterad 031212 Webmaster