Historik

1996

Mitt i vardagen

Under 1996 startades en samtalsgrupp med namnet "Mitt i vardagen". I denna grupp diskuterades aktuella frågor och ställdes i relation till vår kristna tro och församlingen.

"Kören utan namn" får äntligen ett namn...

Inför julsångernas kväll i januari 1996 som hölls av det som hittills kallats "kören utan namn" fick den sistnämnda kören äntligen ett namn - Chaírô (uttallas "shairå") vilket är grekiska och betyder "glädje". Körens julkonsert blev en succé och faktum var att kören hann med en julkonsert till under året - dock i samband med nästa julhelg i slutet av december 1996... Kyrkan var vid båda tillfällena mer eller mindre fullsatt och det var också mycket folk "utifrån" representerat.

Chaírô medverkade dessutom på ett flertal gudstjänster samt på Knutpunktens 5-års jubileum i Helsingborg. Under hösten åkte Chaírô tillsammans med andra sångglada ungdomar till Majornas Missionsförsamling i Göteborg där de hade en körhelg tillsammans med göteborgarna.

Världsböndagen

Den 1 mars 1996 firades Världsböndagen i Centrumkyrkan tillsammans med vännerna från Svenska Kyrkan. Anne Sundberg från Malmö och Louise Bakkala från Brazzaville talade.

Öppen Gård

ALU-projektet Öppen Gård fortsatte liksom tidigare år och under 1996 samlades i snitt 15 barn varje vardag i kyrkan för fritidsverksamhet. Totalt sju ALU-anställda i olika perioder tillsammans med två praktikanter gjorde en stor insats för barnen och i slutändan också samhället.
Senast uppdaterad 031212 Webmaster