Centrumkyrkan i Bjuv

CKU
Barn och ungdomsarbetet i Centrumkyrkan bedrivs av Centrumkyrkans Ungdom, CKU, som är ansluten till Equmenia. CKU´s grupper är öppna för alla. Arbetet har som målsättning att ge intressanta fritidssysselsättningar, berikande gemenskap, möjlighet till engagemang samt en djupare inblick i vad Kristen tro är. Arbetet är uppdelat i olika grupper där alla barn och ungdomar kan finna sin plats. Deltagaravgiften i CKU är 200 kr per termin. Detta berättigar till deltagande i en eller flera grupper. Alla medlemmar är också olycksfallsförsäkrade. Allt arbete inom CKU sker på frivillig basis. Du kan stödja arbetet genom att sätta in en gåva på CKU´s bankgiro 394-8452 Har du några frågor om någon av våra aktiviteter så kontakta gärna vår ordförande, se mer under KONTAKT.Tonår
Vi välkomnar alla som går i sexan eller mer till en härlig höst med Tonår! Varje Tisdag kl.19.00-00:00 i Centrumkyrkan.
Det blir aktiviteter, fika för en tia och härliga andakter.
Välkommen!


Scout
Centrumkyrkans scoutkår jobbar för äventyr både i stor och liten skala, både i stads- och skogsmiljö. Vi har i 80 år gett barn och unga en mer spännande fritid genom vår verksamhet. Hos oss finns ingen avbytarbänk, här är alla välkomna precis som de är.
Välkommen du som går i första klass eller över, terminsstart 3/9 kl. 18:15-19:45.

Program HT 2020

För mer information om CKU så kan du gå in på vår Facebooksida