Centrumkyrkan i Bjuv

Februari

1 Fre 19.00
CKUs årsmöte.

3 Sön 11.00
Gudstjänst, Charlotte Thaarup, Git
Nilsson. Kyrkkaffe.

5 Tis 18.30
Alphakurs.

6 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Konsul Olsson -
entreprenör och evangelist”, Gunnel
Andersson.

10 Sön 11.00
Gudstjänst - ”Filipperbrevet” med
nattvard. Joakim Stenmo, Jennie
Malmgren, Magnus Wester, Urban
Berglund. Kyrklunch. Årsmöte.

12 Tis 18.30
Alphakurs.

13 Ons 19.00
Centrumträffen.

17 Sön 11.00
Gudstjänst - ”Filipperbrevet”. Peringe
Pihlström, Maria och Daniel
Åkerlund.

19 Tis 18.30
Alphakurs.

20 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Min resa i Peru”, Elsa-
Kerstin Norberg.

24 Sön 17.00
Sånggudstjänst. Dan-Inge Olsson,
Owe Oscarsson. Servering.

26 Tis 18.30
Alphakurs.

27 Ons 19.00
Centrumträffen.

Mars

1 Fre 19.00
Världsböndagen tillsammans med
Bjuvs församling i Bjuvs kyrka. Årets
tema: ”Come everything is ready”.

2 Lör 10.00 -12.00
Färdväg 3:e gången för gammal och
ung. Bengt Åkesson. Servering.

3 Sön 11.00
Gudstjänst, Stig Fred, Ragnhild Fred.

5 Tis 18.30
Alphakurs.

6 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Från domstolen till
predikstolen”, Tommy Holmberg.

10 Sön 11.00
Gudstjänst - med nattvard. Tommy
Holmberg, Matilda och Kajsa
Magnesköld, Anne-Lie Magnesköld.
Kyrkkaffe.

12 Tis 18.30
Alphakurs.

13 Ons 19.00
Centrumträffen.

17 Sön 11.00
Gudstjänst - ”Filipperbrevet”. Peringe
Pihlström, Jonas Lindqvist, Jennie
Malmgren.

19 Tis 18.30
Alphakurs.

20 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”En sagolik skola”.

24 Sön 11.00
Gudstjänst. Christina Brohede, Eva-
Britt Andreasson, Speranta Petku
Lapadat. Kyrkkaffe.

26 Tis 18.30
Alphakursavslutning.

27 Ons 19.00
Centrumträffen.

30 Lör 10.00
Frukost för alla. ”Sharing Lives” -
Barbara Swansson. Frukost.

31 Sön 17.00
Gudstjänst. Steven Swanson.
Servering.

April

2 Tis 18.30
”Some Things to Do” med
Filipperbrevet.

3 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Till din blomstrande
äng”, Bengt Birgersson.

7 Sön 11.00
Gudstjänst, Stig Fred, Ragnhild Fred.

9 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal.

10 Ons 19.00
Centrumträffen.

13 Lör 10.00
Storstädning i kyrkan.

14 Sön 11.00
Gudstjänst - ”Filipperbrevet” med
nattvard. Peringe Pihlström.