Centrumkyrkan i Bjuv

Centrumkyrkan i Coronatider

Församlingen
Från den 1 juni kommer vi att återgå till att ha våra samlingar i kyrkan. Zoom- gudstjänsterna har varit bra substitut men kan inte till fullo ersätta det fysiska mötet. Men nu lättar myndigheterna på restriktionerna från och med 1 juni och det gör det möjligt för oss att återgå till traditionella gudstjänster. Varmt välkommen att fira gudstjänst med nattvard den 6 juni, Tommy Holmberg predikar och Jennie Malmgren leder den gudstjänsten.

Städning
Kyrkan behöver städas även under rådande pandemi.
Det kommer inte bli någon allmän städdag i år utan vi önskar att ni åker till kyrkan en tid som passar er och städar efter den lista som finns på anslagstavlan.
Tillsammans ser vi till att kyrkan är ren och fin!

Ungdomsarbetet
Tonår har börjat med regelbundna samlingar igen. Scout har haft en bra termin utomhus med många nya scouter. Höstterminen börjar 2/9.

Ekonomi
Församlingen har fortsatta kostnader för lokaler och personal även om verksamheten måste dras ner. Tänk därför på att ge ditt stöd även om du inte kommer till kyrkans samlingar, Använd då gärna bankgiro (nr 826-7270) eller Swish (nr 123 46 309 43).

OBS: från och med 1/6 är alla samlingar åter igen i kyrkan.

Juli

4 söndag 18.00
Gunnel Ståhl
”Lovsång – tonsatt bön för livets olika omständigheter”

6 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

11 söndag 18.00
Jennie Malmgren och Catharina Stenmo
”Tikva och Skogsbad”, Friskvård för hela människan kropp, ande och själ.

13 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

18 söndag 18.00
Jennie Malmgren och Magnus Wester
”Sånger till Gud”

20 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

25 söndag 18.00
Tommy Holmberg
”Country med kristna förtecken”

27 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

Augusti

1 söndag 18.00
Tommy Holmberg
Nattvardsgudstjänst

3 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

8 söndag 18.00
Håkan Axell
”Pastor i idrottens tjänst”

10 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

15 söndag 18.00
Emma Coterill, Frälsningsarén i Helsingborg
”Människohandel, arbetet mot prostitution”

17 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

22 söndag 18.00
Tommy Holmberg, ”Quizzkväll”

24 tisdag 19.00
Kom o sjung! Kristen allsång

29 söndag 18.00
Gudstjänst Stig Fred. Musik av Mina Luka Fred och
Ragnhild Fred