Centrumkyrkan i Bjuv

Juli

2 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan.

4 Tor 10.00
Prat och promenad.

7 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Enkel gudstjänst”, Tommy
Holmberg, Jennie Malmgren.

9 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan.

11 Tor 10.00
Prat och promenad (sista gången).

14 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Något att fira” Speranta firar 50-år
med oss.

16 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan.

21 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Till jordens yttersta gräns, nästan”,
Bengt Åkesson.

23 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan.

28 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Längtan efter helighet i en profan
tid”, Peringe Pihlström och Lennarth
Nilsson.

30 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan

Augusti

4 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Gud finns också här, om hjälp i en
svår tid”. Jennie Malmgren och
Magnus Wester.

11 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Med konfas till Litauen”, Joakim
Stenmo, Kajsa Magnesköld, Elliot Stenmo,
Oliver Boström och Maja Jinnemo.

18 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Resa runt världen”, Steve och
Bara Swansson.

25 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan
- ”Pilgrimsvandring i Spanien”,
Stefan & Maria Mäkelä, Helen &
Andreas Månefrost.

Datum inför hösten

1 September
Höstsamlingsdag med nattvard

4 september 15.00
Vi-gruppens terminstart

11 september 19.00
Centrumträffens terminstart