Centrumkyrkan i Bjuv

Centrumkyrkan i Coronatider

Till jordens yttersta gräns
Vi startade bibelstudium förra året med boken ”Till jordens yttersta gräns” som underlag för våra samtal. Sedan stoppades det i samband med att viruset spred sig i samhället och möjligheterna till fysiska möten blev starkt begränsade. Vi kommer nu att återuppta dessa samlingar. Till en början kommer de att ske på zoom men så snart det blir möjligt kommer vi att träffas i kyrkan.
Vi startar tisdagen den 6 april klockan 19.00 på zoom med att tala om kapitel sju i boken. Sedan tänker vi försöka samtala om ett kapitel i veckan tills vi avslutar för terminen den 15 juni. Du är varmt välkommen att delta i vår!

Städning
Kyrkan behöver städas även under rådande pandemi.
Det kommer inte bli någon allmän städdag i år utan vi önskar att ni åker till kyrkan en tid som passar er och städar efter den lista som finns på anslagstavlan.
Tillsammans ser vi till att kyrkan är ren och fin!

Församlingen
Centrumkyrkan tillhör Equmeniakyrkan i Sverige, som har en krisgrupp. Denna bevakar ständigt läget i landet och ger rekommendationer till församlingarna om hur de ska agera.

Med detta som bakgrund har vi pausat alla fysiska samlingar som Centrumträffen, Vi-gruppen och Gudstjänster.

Centrumkyrkan på distans
Då vi i nuvrande läge inte anser att det är säkert att träffas fysiskt har vi flyttat våra samlingar till internet med hjälp av programet Zoom. Istället för våra Gudstjänster har vi en andakt och sedan fika och samtal via videosamtal. För mer information om hur detta fungerar och hur du är med, kontakta Pastor Tommy Holmberg, tel: 073-626 64 10.

Ungdomsarbetet
Tonår använder sig av discord för att hålla igång kontakten. Scout har börjat för terminen, vi är ute och håller avstånd.

Ekonomi
Församlingen har fortsatta kostnader för lokaler och personal även om verksamheten måste dras ner. Tänk därför på att ge ditt stöd även om du inte kommer till kyrkans samlingar, Använd då gärna bankgiro (nr 826-7270) eller Swish (nr 123 46 309 43).

April

2 fredag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg, Jennie Malmgren

4 söndag 11.00
Påskdagsgudstjänst på zoom, Tommy Holmberg,
Kajsa Magnesköld, sång av ungdomarnas lovsångskör

6 tisdag 10.00
Bön och bibelsamtal på zoom
19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

11 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom, Jo-Anna Axell, Bo Berglund,
Sång av Jennie Malmgren och Magnus Wester

13 tisdag 10.00
Bön och bibelsamtal på zoom
19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

18 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg och Owe Oskarsson

20 tisdag 10.00
Bön och bibelsamtal på zoom
19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns

25 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg och Jennie Malmgren, insamling till mission i Sverige

27 tisdag 10.00
Bön och bibelsamtal på zoom

19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

Maj

2 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Joakim Stenmo och Urban Berglund

4 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

9 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg och Jennie Malmgren

11 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00
Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

16 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Peringe Pihlström och Speranta

18 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”
19.00
Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

23 söndag 11.00
Jo-Anna Axell och Elisabeth Holmberg

25 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00 Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

30 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg och Speranta

Juni

1 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00
Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

6 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Tommy Holmberg och Jennie Malmgren

8 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00
Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

13 söndag 11.00
Gudstjänst på zoom
Joakim Stenmo och ungdomarna

15 tisdag 10.00
”Power Walk With Jesus”

19.00
Bibelstudium på zoom, ”Till jordens yttersta gräns”

20 söndag 18.00
Sommarkväll i kyrkan
Tommy Holmberg

22 tisdag 18.30
Allsång i kyrkan

27 söndag 18.00
Sommarkväll i kyrkan

29 tisdag 18.30
Allsång i kyrkan