Centrumkyrkan i Bjuv

Maj

1 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Vi träffas och trivs”.

4 Lör 10.00
Frukost för alla - ”Sharing lives”
Barbara & Steven Swansson.
Frukost.

5 Sön 11.00
Gudstjänst, Tommy Holmberg, Sofie
och Frida.

7 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal

8 Ons 19.00
Centrumträffen.

12 Sön 11.00
Gudstjänst - med nattvard. Peringe
Pihlström, Jennie Malmgren och
Jonas Lindqvist. Församlingsmöte.
Kyrkkaffe som ungdomarna fixar.

14 Tis 18.30
”Some things to do” med
Filipperbrevet. Tommy Holmberg

15 Ons 15.00
Vi-gruppen - ”Vi avslutar vårterminen
lite festligt”, gemensamt med
Centrumträffen

19 Sön 11.00
Gudstjänst - Tommy Holmberg

21 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal.

26 Sön 17.00
Gudstjänst. Stig Fred. Erling
Karlhager. Ragnhild Fred. Servering.

28 Tis 18.30
”Some things to do” med
Filipperbrevet. Tommy Holmberg

30 Tor 11.00
Friluftsgudstjänst utanför Bjuvs kyrka.
Britt-Marie Cedergren, Bjuvs
musikkår.

Juni

2 Sön 11.00
Gudstjänst. Tommy Holmberg,
Jennie Malmgren och Magnus
Wester. Ungdomarna fixar fika.

4 Tis 18.30
”Some things to do” med
Filipperbrevet. Tommy Holmberg

6 Tor 18.00
Nationaldagsbön. Tommy Holmberg.

9 Sön 11.00
Pingstgudstjänst, Gert Gustafsson,
Speranta Petku, Eva-Britt
Andreasson. Servering.

13 Tor 10.00
P&P - prat och promenad.

16 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard. Tommy
Holmberg, Stefan Mäkelä,
Ungdomarna. Kyrkkaffe.

20 Tor 10.00
P&P - prat och promenad.

23 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan -
Fredrik Englund, Tommy Holmberg.

25 Tis 18.30
Allsång i Centrumkyrkan

27 Tor 10.00
P&P - prat och promenad.

30 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan